Skodsbøl Deponi: Afgørelse om nedlukning af deponiafsnit

15-07-2009

Miljøcenter Odense har meddelt Alssund Affald I/S, Skodsbøl Deponi forbud mod fortsat drift og påbud om nedlukning og efterbehandling af anlæggets deponiafsnit 2. Klagefrist: 12. august 2009.

Miljøcenter Odense har meddelt Alssund Affald I/S, Skodsbøl Deponi forbud mod fortsat drift og påbud om nedlukning og efterbehandling af anlæggets deponiafsnit 2. Deponiafsnit 2 er fyldt op, og påbuddet fastsætter vilkår for hvordan arealet skal slutafdækkes og overvåges fremover.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget af hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller senest den 12. august 2009 kl. 12.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 8474.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse