Rockwool: Miljøgodkendelse

07-07-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har ændret vilkår i miljøgodkendelse til Rockwool A/S, Industrivej 9, 6580 Vamdrup. De ændrede vilkår omhandler virksomhedens egenkontrol af luftforurening. Klagefrist: 4. august 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har ændret vilkår i miljøgodkendelse til Rockwool A/S, Industrivej 9, 6580 Vamdrup. De ændrede vilkår omhandler virksomhedens egenkontrol af luftforurening. Grænseværdierne for luftforureningen ændres ikke.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 4. august 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelsen