Danisco Grindsted: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

08-07-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, tager miljøgodkendelse af Danisco A/S, Tårngade 25, 7200 Grindsted, op til en rutinemæssig revurdering. Frist for at se og kommentere: 5. august 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, tager miljøgodkendelse af Danisco A/S, Tårngade 25, 7200 Grindsted, op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af nogle vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen, dvs. indtil den 5. august 2009, anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller .  Pr. 1. august 2009 ændrer Miljøcenter Odense adresse til C.F. Teitgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brev om opstart af revision og varsling af tilsyn

Bilag 1 og 2