Novo Nordisk A/S, Måløv: Udvidelse af af forsøgsanlæg; Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

14-07-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Park, 2760 Måløv kan foretage udvidelse af forsøgsanlæg fra fire til seks forsøgslinier, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 11. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Park, 2760 Måløv kan foretage udvidelse af forsøgsanlæg fra fire til seks forsøgslinier, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 20.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 11. august 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.