Arla Foods amba Holstebro Mejeri - Miljøgodkendelse

29-07-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Arla Foods amba Holstebro Mejeri, Hjermvej 24, Holstebro, miljøgodkendelse til etablering af en 5000 l. tank til opbevaring af ureaproduktet AdBlue.
Klagefristen udløber: 26. august 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Arla Foods amba Holstebro Mejeri miljøgodkendelse til etablering af en 5000 l tank til opbevaring af ureaproduktet AdBlue.

- Miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail , mærk med journalnummer AAR-430-00258.
Klagen skal være modtaget senest den 26. august inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristenregnes fra annonceringsdatoen .