Dalum Papir A/S. Forlængelse af miljøgodkendelse til midlertidige lugtkrav

14-07-2009

Miljøcenter Roskilde har givet Dalum Papir A/S forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav. Den forlængede godkendelse gælder indtil Miljøklagenævnet træffer endelig afgørelse i klagesagen vedr. revurdering af lugt,
Klagefrist; 11. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Dalum Papir A/S forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav. Den forlængede godkendelse gælder indtil Miljøklagenævnet træffer endelig afgørelse i klagesagen vedr. revurdering af lugt, meddelt af Miljøcenter Roskilde den 22. januar 2009.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om, at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 86 eller

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 11. august 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.