Bavarian Nordic A/S; Afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedr. opstilling af 3 kølecontainere

15-07-2009

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic A/S kan opstille tre kølecontainere, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 12. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic A/S kan opstille tre kølecontainere, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 80 84 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 12. august 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.