ALK-Abelló A/S, Hørsholm; Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

15-07-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udflytning af forskningsafdelingen til Bøge Allé 3, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 14. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udflytning af forskningsafdelingen til Bøge Allé 3, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modta-get senest den 14. august 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen