Novo Nordisk A/S: Afgørelse om Miljøgodkendelse - vilkårsændring

13-01-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om vilkårsændring om ophævelse af særskilte lugtvilkår for Novo Nordisk A/S, Kalundborg

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om Miljøgodkendelse – vilkårsændring for Novo Nordisk A/S, Hallas Allé, 4400 Kalundborg. Afgørelsen er ophævelse af særskilte lugtvilkår for fabrikkerne for fabrikkerne JC, AE og BD, således at disse fabrikker i lighed med de øvrige fabrikker er omfattet af det samlede lugtvilkår for Novo Nordisk A/S’s Kalundborgområde.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72548103.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller .dk senest den 3. februar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse