DanSteel A/S, Frederiksværk: Miljøgodkendelse

13-01-2009

Miljøcenter Roskilde har givet DanSteel A/S miljøgodkendelse til etablering af tykpladecenter

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk miljøgodkendelse til etablering af et tykpladecenter.

I tykpladecenteret efterbehandles valsede plader ved opvarmning i en naturgasfyret ovn, ligesom der sker en tilskæring af pladerne.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 10. februar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 35 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse