Biofac A/S: Miljøgodkendelse

14-01-2009

Miljøcenter Roskilde har ændret et vilkår i miljøgodkendelsen af Biofac A/S, Lille Skensved

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har ændret et vilkår i miljøgodkendelsen af Biofac A/S, Ejbyvej 44, 4623 Lille Skensved. Grænsen mellem nat og dag er flyttet fra kl. 07.00 til kl. 06.00. Ændringen medfører ingen ændringer af virksomhedens drift og forureningsforhold.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller senest den 11. februar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse