Bavarian Nordic A/S, Kvistgård: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

13-01-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic A/S kan opstille en mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic A/S, Bøgeskovvej 9, 3490 Kvistgård kan opstille mobil dampgenerator og etablere nyt køleanlæg til fryserum, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 10. februar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse