AGA A/S: Afgørelse om revurdering af sikkerhedsdokument

28-01-2009

Revurdering af sikkerhedsdokumentet for AGA A/S, C.F. Tietgensvej 16, Taulov, 7000 Fredericia.

Afgørelse om revurdering af sikkerhedsdokument

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet sikkerhedsdokumentet for AGA A/S, C.F. Tietgensvej 16, Taulov, 7000 Fredericia.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller senest den 25. februar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.