FeF Chemicals A/S, Køge: Afgørelse, produktion af gel i lille skala

18-02-2009

Miljøcenter Roskilde, har givet en miljøgodkendelse til produktion af en gel i lille skala hos FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge. Klagefrist: 18. marts 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde, har givet en miljøgodkendelse til produktion af en gel i lille skala hos FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge.

Godkendelsen stiller krav til afkastshøjde og dokumentation af støj. Godkendelsen er givet som en tillægsgodkendelse til godkendelsen fra december 1996.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen (pdf. 2,0 Mb)

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 84 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller senest den 18. marts 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen, som er 18. februar 2009.