I/S Amagerforbrænding, Kbhvn.S. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser

10-02-2009

Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelserne for I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret og visse vilkår er blevet ændret. Klagefrist: 10. marts 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelserne for I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret og visse vilkår er blevet ændret.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 30 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde, eller senest den 10. marts kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.