Seest Losseplads: Afgørelse om afsluttende retablering

05-12-2009

Miljøcenter Odense, har givet Kolding Kommune påbud om afsluttende retablering af den nedlagte Seest Losseplads, Overbyvej, 6000 Kolding, således at arealet kan overgå til anden anvendelse. Klagefrist: 4. januar 2010.

Miljøcenter Odense, har givet Kolding Kommune påbud om afsluttende retablering af den nedlagte Seest Losseplads, Overbyvej, 6000 Kolding, således at arealet kan overgå til anden anvendelse.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8474 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 4. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse