DONG Energy Ibicon A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

29-12-2009

Ibicon A/S, Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til forsøgsanlæg og forlængelse af den nugældende miljøgodkendelse. Frist for at få tilsendt og til at kommentere ansøgningsmaterialet: 12. ja. 2010.

Ibicon A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til forsøgsanlæg til fremstilling af bioethanol ved anvendelse af forskellige typer biomasse.  Anlægget er beliggende på Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia. Der er samtidig søgt om forlængelse af den nugældende miljøgodkendelse til fremstilling af bioethanol ud fra halm, der er tidsbegrænset til den 31. december 2009.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 2 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.