DONG Energy Power A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

19-12-2009

Dong Energy Power A/S, Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et gipsfældningsanlæg og deraf afledte ændringer på Odense Kraftvarmeværk. Frist for kommentering. 16. januar 2010.

Dong Energy Power A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et gipsfældningsanlæg og deraf afledte ændringer på Odense Kraftvarmeværk, Havnegade 120, 5000 Odense C.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 72 54 45 00 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.