Nordic Sugar, Nykøbing. Ansøgning om miljøgodkendelse af to tanke til tung fyringsolie

08-12-2009

Nordic Sugar Nykøbing har søgt om miljøgodkendelse til to eksisterende olietanke på 6.000 m3. I tankene opbevares der tung fyringsolie. De er placeret i en kofferdam mellem Brovejen, Markedsgade og Prinsholmvej.
Endvidere har virksomheden søgt om bortfald af vilkår vedrørende henstående spildevand i jordbassiner på Hasselø Nor.
Frist for kommentarer: 6. januar 2009.

Nordic Sugar Nykøbing har søgt om miljøgodkendelse til to eksisterende olietanke på 6.000 m3. I tankene opbevares der tung fyringsolie. De er placeret i en kofferdam mellem Brovejen, Markedsgade og Prinsholmvej.

Endvidere har virksomheden søgt om bortfald af vilkår vedrørende henstående spildevand i jordbassiner på Hasselø Nor.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 65 00 eller e-mail

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlig-hedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.