Dalum Papir, Næstved. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser

08-12-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelserne, så de er tidssvarende.
Klagefrist: 5. januar 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelserne, så de er tidssvarende.

Afgørelsen

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.