Asnæsværket, Kalundborg. Ansøgning om miljøgodkendelse for flyveaske

08-12-2009

Asnæsværket, Asnæsvej 16, Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et permanent mellemdepot til midlertidig oplagring af 200.000 tons flyveakse før aksen afsættes til genanvendelse.
Frist for kommentarer: 5. januar 2010

Asnæsværket, Asnæsvej 16, Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et permanent mellemdepot til midlertidig oplagring af 200.000 tons flyveaske før asken afsættes til genanvendelse.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde tlf. 72 54 65 00 eller e-mail

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.