TripleNine Fish Protein A.m.b.A.: Afgørelse om lugtvilkår

19-08-2009

Miljøcenter Odense, har givet TripleNine Fish Protein, Esbjerg, påbud om at overholde en B-værdi for lugt på 5 LE/m3 i boligområde og 10 LE/m3 i havneområde. Klagefrist: 16. sept. 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har givet TripleNine Fish Protein, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg, påbud om at overholde en B-værdi for lugt på 5 LE/m3 i boligområde og 10 LE/m3 i havneområde.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. september 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelsen