Novo Nordisk A/S, Brogårdsvej i Gentofte: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

19-08-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Brogårdsvej 66 i Gentofte kan foretage renovering og modernisering af køleanlægget og kølesystem der forsyner bygningerne BRB, BRD og BRA, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Brogårdsvej 66 i Gentofte kan foretage renovering og modernisering af køleanlægget og kølesystem der forsyner bygningerne BRB, BRD og BRA, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 81 12 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. september 2009 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.