Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte. Afgørelse om ikke godkendelsespligt

19-08-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte kan foretage renovering og modernisering af køleanlægget og ventilationssystem, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte kan foretage renovering og modernisering af køleanlægget og ventilationssystem, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelse om køleanlæg

Afgørelse om ventilationssystem

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 81 12 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelserne. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. september 2009 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.