Nordic Sugar Nykøbing: Ansøgning om miljøgodkendelse af silo

25-08-2009

Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F har søgt om miljøgodkendelse til at etablere og idriftsætte en silo til opbevaring af 60.000 tons sukker.

Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F har søgt om miljøgodkendelse til at etablere og idriftsætte en silo til opbevaring af 60.000 tons sukker. Siloen placeres i tilknytning til eksisterende siloer på fabrikkens område.

Siloens samlede højde med tag og transportørbro er 55 meter og en indvendig diameter på 45 meter. Guldborgsund Kommune har dispenseret fra bestemmelsen i lokalplan F 29 vedrørende totalhøjden for bygninger i området.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 65 00, e-mail:

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.