Nordic Sugar Nykøbing. Ansøgning om justering af miljøgodkendelse

03-08-2009

Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, Nykøbing F har søgt om bortfald af vilkår, om tidsbegrænsning af udledning af spildevand til Guldborgsund, i virksomhedens miljøgodkendelse fra 2000.
Frist for kommentarer til ansøgningsmaterialet: 2. september 2009

Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2, Nykøbing F har søgt om bortfald af vilkår, om tidsbegrænsning af udledning af spildevand til Guldborgsund, i virksomhedens miljøgodkendelse fra 2000. I dag skal udledningen ophøre senest 15. marts.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.