Danish Crown, Rønne; Afgørelse om ikke godkendelsespligt af ammoniaktank og kølekondensator

15-04-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Danish Crown, Haslevej 19, 3700 Rønne kan etablere ny kølekondensator og ny udendørs tank til ammoniak, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 13. maj kl. 16.00

Ammoniaktank og kondensator på Rønne Slagteri

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Danish Crown, Haslevej 19, 3700 Rønne kan etablere ny kølekondensator og ny udendørs tank til ammoniak, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 81 48 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Øster-gade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 13. maj 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.