Slagteriet Brørup A/S: Miljøgodkendelse

14-04-2009

Miljøgodkendelse til forøgelse af produktion af slagtesvin. Klagefrist: 12. maj 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har givet Slagteriet Brørup, Markedsvej 9, 6650 Brørup miljøgodkendelse til at øge produktionen fra 13.000 slagtesvin pr. uge til 19.000 slagtesvin pr. uge.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 12. maj 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder (delt op i 5 pdf-filer)

Afgørelse - Del 1

Afgørelse - Del 2

Afgørelse - Del 3

Afgørelse - Del 4

Afgørelse - Del 5

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72544500 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.