Biofac A/S, Esbjerg: Miljøgodkendelse

15-04-2009

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse samt tillægsgodkendelse til produktionsudvidelse.
Klagefrist: 13. maj 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet miljøgodkendelserne for Biofac A/S, H E Bluhmesvej 63, 6700 Esbjerg. Miljøcenteret har samtidigt givet tillægsgodkendelse til virksomhedens ansøgning om produktionsudvidelse.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 13. maj, 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Miljøgodkendelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.