DanSteel A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

03-09-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at DanSteel A/S kan etablere en ny koldlagerbygning uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk kan etablere en ny koldlagerbygning på 2500 m2, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 80 35 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller senest den 1. oktober kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse