Bavarian Nordic A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

19-09-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic A/S midlertidig kan opstille to kølecontainere uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic A/S, Bøgeskovvej 9, 3490 Kvistgård midlertidig kan opstille to kølecontainere uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 80 84 eller .
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller senest den 17. oktober 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.
Læs: Afgørelse