Stigsnæsværket: Ansøgning om miljøgodkendelse

07-10-2008

DONG Energy A/S har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kulterminalen ved Stigsnæsværket

DONG Energy A/S har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kulterminalen ved Stignæsværket, Holtengårdsvej 24, 4330 Skælskør.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 80 99 eller e-mail;

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.