DONG Energy, Inbicon A/S. Miljøgodkendelse af bioethanolanlæg

07-10-2008

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har givet Inbicon A/S, DONG Energy, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af anlæg til fremstilling af bioethanol.

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har givet Inbicon A/S, DONG Energy, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af anlæg til fremstilling af bioethanol.

Miljøcentret giver miljøgodkendelse til opførelse af en fabrik til produktion af bioethanol. Produktionen skal foregå på basis af halm. Ved en gæringsproces opstår ethanol, som efterfølgende destilleres.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 4. november 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Læs afgørelsen ( pdf 7,1 Mb )

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8148 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.