Vorskla Steel Denmark A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

25-11-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Vorskla Steel Denmark kan opstille med midlertidig strømforsyning uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Vorskla Steel Denmark A/S, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk, kan opstille og drive en midlertidig strømforsyning på virksomheden, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 80 35 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 23. december 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse