Danish Crown: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

12-11-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Danish Crown kan opstille to lagertanke til tarmprodukter uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Danish Crown udendørs kan opstille to lagertanke til opbevaring af tarmprodukter, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Tankene indgår i et projekt for at forbedre udnyttelsen af tarmprodukter, som opgraderes indendørs i eksisterende bygninger..

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72548055 eller

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 10. december 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.
Læs: Afgørelse