Sun Chemical A/S, Køge: Miljøgodkendelse til udvidelse af produktion af pigmenter

21-05-2008

Miljøcenter Roskilde har givet Sun Chemical A/S, Køge, miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen af pigmenter

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har givet Sun Chemical A/S, Københavnsvej 112, 4600 Køge miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen af pigmenter fra 6.000 ton til 14.000 ton om året.

Sun Chemical A/S har gennem mange år fremstillet organiske pigmenter til farve- og lak- og beslægtede industrier. Virksomhedens produktion består dels af en basisproduktion, hvor pigmenterne fremstilles ved hjælp af organiske synteser, dels af en videreforarbejdning af en del af disse pigmenter til en række pigmentpræparater, møntet på f.eks. tekstilfarver, trykfarver m.v.

Forøgelsen sker ved at optimere nuværende processer og forbedre udnyttelsen af bestående udstyr på fabrikken på Københavnsvej 112 i Køge.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter  Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 18. juni 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen eller bilag til afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på  72548084 eller

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse