Stenlille Gaslager i Sorø Kommune: Øget døgnflow

25-06-2008

Forslag til ændring af kommuneplan med VVM - Redegørelse samt tillæg til Miljøgodkendelse

DONG har ansøgt om udvidelse af døgnflowkapaciteten på Stenlille Gaslager i Sorø Kommune. Miljøcenter Roskilde udsender hermed forslag til ændring af gældende kommuneplan for Stenlille med tilhørende VVM- redegørelse (vurdering af virkning på Miljøet) samt forslag til tillæg til miljøgodkendelse. Ændringen af kommuneplanen vil betyde, at plangrundlaget for etablering af henholdsvis ny kompressor med tilhørende kompressorbygning med tilhørende køletårn og teknikbygning, er på plads, under hensyn til det omgivende miljø og krav nærmere fastsat i tillæg til miljøgodkendelsen.

Få materialet ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Læs: Forslag til kommuneplantillæg
Læs: Udkast til miljøgodkendelse

Frist for indsigelser
Indsigelser og øvrige bemærkninger kan sendes til Miljøcenter Roskilde frem til og med fredag den 22. august 2008. Miljøcentret vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:
Miljøcenter Roskilde
Ny Østergade 7, 4000 Roskilde
Tlf: 72548087 v/ René Paul Friis Hansen
e-post:

Anfør venligst Deres navn og adresse samt jr. nr. ROS-200-00044 ved henvendelse