PolyPeptide Laboratories A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

11-06-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at PolyPeptide Laboratories A/S kan forøge forbruget af acetonitril uden særskilt miljøgodkendelse

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at PolyPeptide Laboratories A/S, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød kan forøge forbruget af acetonitril uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 80 86 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000  Roskilde, eller senest den 9. juli 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse