Novo Nordisk A/S Hagedornsvej: Ansøgning om miljøgodkendelse

16-07-2008

Novo Nordisk A/S Hagedornsvej har søgt om miljøgodkendelse af anlæg til fermentering af humant væksthormon

Novo Nordisk A/S har søgt om miljøgodkendelse af en øget fermentering af humant væksthormon på Hagedornsvej 1, Gentofte. Der er tale om en forbedret udnyttelse af det eksisterende anlæg, der ikke kræver ændring eller ombygning.

Miljøcenter Roskilde tager samtidig de eksisterende miljøgodkendelser på Novo Nordiske anlæg til fermentering af humant væksthormon i Gentofte op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til revision af nogle vilkår.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller e-mailadresse .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.