Haldor Topsøe: Idéer og forslag til lager til opbevaring af produkter

15-07-2008

Haldor Topsøe etablerer lager på Centervej til opbevaring af produkter
- Indkaldelse af idéer og forslag

Haldor Topsøe ønsker at etablere et 11.500 m2 stort færdigvarelager på Centervej i Frederikssund. På lagret skal der opbevares færdigvare, mellemvarer samt faste og flydende råvarer.
Da nogle af produkterne bl.a. indeholder de miljøfarlige stoffer zink og kobber som er skadelige for organismer i vandmiljøet, vil lageret være omfattet af risikobekendtgørelsen, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af lagerets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse inkl. udkast til miljøgodkendelse) inden projektet kan gennemføres.

Miljøcenter Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Læs: Følgebrev

Miljøcenter Roskilde har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Se idéoplægget  her: Haldor Topsøe - nyt lager
eller få det ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet kan sendes til Miljøcenter Roskilde frem til den 12. august 2008. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøcenter Roskilde
Ny Østergade 7, 4000 Roskilde
Tlf.: 7254 6500
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. ROS-200-00043.