DONG Energy, Asnæsværket: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

08-07-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at DONG Energy kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder på opførelse af en bioethanolfabrik

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at DONG Energy (Inbicon A/S) kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af en bioethanolfabrik på Asnæsvej 16 i Kalundborg, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72548148 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 5. august 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse