Brenntag Nordic, Biosector: Ansøgning om miljøgodkendelse

15-07-2008

Brenntag Nordic, Biosector, har søgt om miljøgodkendelse til et tankanlæg for saltsyre

Brenntag Nordic, Biosector, Elsenbakken 23, 3600 Frederikssund har søgt om miljøgodkendelse til et tankanlæg for saltsyre til erstatning for det nuværende oplag af saltsyre i palletanke.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. nr. 72 54 65 00 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlig-hedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.