Vorskla Steel Denmark A/S: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Vorskla Steel Denmark A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder til renovering af skrotgård

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Vorskla Steel Denmark A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med renovering af den indre skrotgård på virksomheden, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 35 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, eller senest den 29. oktober 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Læs: Afgørelse