Vattenfall Amagerværket, Indledning af revurdering af miljøgodkendelser

15-12-2008

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, tager miljøgodkendelser af Vattenfall, Amagerværket, Kraftværksvej 37, op til en rutinemæssig revurdering.

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, tager miljøgodkendelser af Vattenfall, Amagerværket, Kraftværksvej 37, op til en rutinemæssig revurdering. Denne revurdering omhandler bla. vilkår, der regulerer olietankanlæggene, ammoniaktankanlæggene, kulpladsen, havnesiloen, havnekajen, losning af kul og olie, afsaltningsanlægget, spildevandssystemet, støj samt visse vilkår om udledninger til recipient. Revurderingen kan eventuelt føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af nogle vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde.  Telefon 72 54 81 30 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.