Klaptilladelse til Sundby Sejlklub

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Sundby Sejlklub klaptilladelse til at klappe (dumpe) 50m³ materiale fra indsejlingen til havnen.

Miljøcenter Roskilde har meddelt Sundby Sejlklub tilladelse til at klappe 50 m³ materiale fra indsejlingen til havnen. Materialet må klappes i et område øst for havnen hvorfra det vil indgå i den naturlige sandvandring.
Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag d. 6. maj -08.
Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 40.

Læs: Klaptilladelse