Rødby Havn: Tilladelse til at klappe materiale fra uddybning

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Scandlines A/S tilladelse til at klappe 12.000m3 oprensningsmateriale i forbindelse med oprensning af havnebassin i Rødby Havn

Miljøcenter Roskilde har meddelt Scandlines A/S tilladelse til at klappe 12.000 m3 oprensningsmateriale i forbindelse med uddybnig af havnebassin i Rødby Havn der skal benyttes som arbejdshavn for de fartøjer der skal arbejde på etablering af en kommende Havvindmøllepark ved Rødsand. Materialet, der er uforurenet, klappes på den godkendte klapplads 4.1 vest for Rødby Havn.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 24. september kl. 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse