I/S REFA: Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til at modtage og behandle kasseret fyrværkeri

I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing Falster har søgt om miljøgodkendelse til at modtage og behandle kasseret fyrværkeri, sorteret og pakket af Ammunitionsarsenalet.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, tlf. 7254 8054, eller

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.