Novo Nordisk A/S i Hillerød: Ændring af egenkontrollen for HEPA filtret i bygning 25K

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har justeret vilkår om egenkontrol for HEPA filtret i miljøgodkendelsen til Novo Nordisk A/S, Hillerød

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde har justeret vilkår 26 i ovennævnte virksomheds miljøgodkendelse, så virksomhedens egenkontrol med nævnte filter herefter sker i overensstemmelse med de seneste anbefalinger herom fra Miljøstyrelsen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens dokumenter.
Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til tlf. nr. 72 54 80 49 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller senest den 21. august 2008 kl. 16:00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen den 24. juli 2008.

Læs: Afgørelse