Klaptilladelse 2008, Nivå Havn

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Nivå Havn tilladelse til at dumpe havbundsmateriale fra sejlrenden i Nivå Havn. Tilladelsen gælder 3.000 m3 per år over en 5 årig periode. Materialet må dumpes på den godkendte klapplads i Nivå Bugt.

Miljøcenter Roskilde har meddelt Nivå Havn tilladelse til at dumpe havbundsmateriale fra sejlrenden i Nivå Havn. Tilladelsen gælder 3.000 m 3 per år over en 5 årig periode. Materialet må dumpes på den godkendte klapplads i Nivå Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 2. april 2008.

Læs tilladelsen og klagevejledning her ( pdf 1,8 Mb )
Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 hos Marin- og søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41.