Klaptilladelse til Nakskov Havn

15-12-2008

Miljøcenter Roskilde har meddelt Nakskov Havn tilladelse til klappe uforurenet materiale fra indsejlingen til havnen i Langelandsbæltet

Miljøcenter Roskilde har meddelt Nakskov Havn tilladelse til at klappe uforurenet materiale fra indsejlingen til havnen på klapplads 3.2 i Langelandsbæltet.

Tilladelsen omfatter en ændring i forhold til eksisterende tilladelse, således at der må klappes på et udvidet areal i forlængelse af den allerede eksisterende klapplads.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages af have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber fredag den 30. maj 2008.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og kl. 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 7254 8137

Læs: Klaptilladelse